Hollis Frampton (1936-1984) 11, 1965 (from The nostalgia Portfolio) 1971 gelatin silver print 10 x 8 7/8 inches (Larry Poons) Titled on verso, with notation "Print: Frampton"  


Hollis Frampton (1936-1984)
11, 1965 (from The nostalgia Portfolio)
1971
gelatin silver print
10 x 8 7/8 inches

(Larry Poons) Titled on verso, with notation "Print: Frampton"